Privacyverklaring

De bescherming en veiligheid van persoonlijke gegevens heeft bij ons hoge prioriteit. Daarom houden wij ons strikt aan de regels van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG). Hieronder leest u welk type gegevens worden geregistreerd en voor welk doel ze worden bijgehouden:

Verzending en protocollering van gegevens

Bij een bezoek aan deze website slaat onze webserver automatisch informatie op in een protocolbestand en verwerkt deze. Dit proces gebeurt anoniem, conclusies met betrekking tot u als persoon zijn niet mogelijk. Deze gegevens worden alleen voor statistische doeleinden verzameld. Zij worden niet doorgegeven aan derden en niet gebruikt voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen bijgehouden of verwerkt als u deze vrijwillig, bijvoorbeeld bij een aanvraag meedeelt. Voor zover geen sprake is van noodzakelijkheid in verband met het afhandelen van een transactie, kunt u de eerder afgegeven toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens te allen tijde per direct schriftelijk (bv. per e-mail of fax) herroepen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit op grond van wettelijke voorschriften vereist is.

Nieuwsbrief abonnement

Als u zich uitdrukkelijk voor onze nieuwsbrief heeft aangemeld, gebruiken wij uw gegevens om u regelmatig informatie te sturen over nieuwe producten, actuele aanbiedingen en onze klantenservice. Voor een correcte aanmelding hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een aanmelding daadwerkelijk wordt gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, maken we gebruik van Double Opt-in. Hiervoor registreren wij de bestelling van de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en het ontvangen van het hiermee gevraagde antwoord. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief te versturen en niet doorgegeven aan derden. Om u de op u toegespitste informatie te kunnen aanbieden, verzamelen wij naast het e-mailadres nog andere informatie, zoals het land en de klantengroep. 

Intrekken toestemming en opzeggen:

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken en daarmee het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Na uw opzegging worden uw persoonsgegevens gewist. Tegelijkertijd vervalt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief.

U vindt de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief.

Rechten van de betrokkene

U heeft volgens art. 15 AVG het recht van inzage in uw door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft daarnaast het recht op rectificatie van onjuiste gegevens en op de beperking van de verwerking of wissing van uw persoonsgegevens. Indien van toepassing, kunt u tevens uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen.

Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Wissen van uw gegevens

U hebt volgens art. 17 AVG het recht op het wissen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 AVG, mits daarvoor redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie of het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar dat wij zullen uitvoeren zonder dat u een specifieke situatie hoeft aan te geven. Wilt u uw toestemming intrekken of uw recht van bezwaar uitoefenen, dan stuurt u gewoon een e-mail naar: datenschutz@bette.de

Inlichtingen over, wijziging en wissen van uw gegevens

U hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om navraag te doen of en zo ja welke persoonsgerelateerde gegevens van u bij ons zijn opgeslagen. U wordt door ons onmiddellijk op de hoogte gesteld. Wendt u zich hiervoor a.u.b. per e-mail rechtstreeks aan datenschutz@bette.de.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie bijgehouden informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel verzonden aan een Google server in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de landen van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres verzonden aan een server van Google in de VS en daar ingekort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en andere services in verband met het gebruik van de website en het internet aan de websitebeheerder te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. In deze doelen ligt ook ons wettig belang bij de gegevensverwerking. De wettelijke grondslag voor het gebruik van Google Analytics is § 15 lid 3 TMG resp. Art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De door ons verzonden gegevens (cookies, gebruikersherkenningen of reclame-ID's) worden na 14 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, vindt automatisch eenmaal per maand plaats. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://policies.google.com/?hl=nl

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzamelen van de door het cookie bijgehouden gegevens over het gebruik van de website door u (incl. uw IP-adres) en het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare plug-in te downloaden en te installeren (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nlhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). 

Pardot Marketing Automation System

Wij maken op onze website gebruik van het Pardot Marketing Automation System ("Pardot MAS") van Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA ("Pardot"). Pardot is een speciale software voor het vastleggen en evalueren van het gebruik van een website door websitebezoekers. Voor zover Pardot LLC persoonsgegevens verwerkt, wordt de verwerking uitsluitend in onze opdracht en volgens onze instructies uitgevoerd. We hebben via een overeenkomst met salesforce.com, inc de naleving van de EU-richtlijn inzake gegevensbescherming gewaarborgd. Wanneer u onze website bezoekt, houdt Pardot MAS uw kliks bij en maakt op basis hiervan een individueel gebruikersprofiel onder een pseudoniem aan. Hiervoor worden cookies gebruikt, die het mogelijk maken uw browser te herkennen. Door bij het eerste bezoek op onze website in te stemmen met het gebruik van cookies door de cookie-acceptatiebanner te bevestigen of het verder gebruik van onze website gaat u ook akkoord met het gebruik van Pardot-cookies. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Klik hiervoor op de link “Cookies” in het menu onderaan. Bovendien kunt u het aanmaken van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te allen tijde deactiveren door uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies van het domein "pardot.com" niet worden geaccepteerd. Dit kan echter leiden tot bepaalde beperkingen in de functies en gebruiksvriendelijkheid van ons aanbod.

Wijziging van deze privacyverklaring

Deze richtlijnen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens worden van tijd tot tijd geactualiseerd. Mochten wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in het verzamelen, het gebruik en/of het doorgeven van de door u aan ons ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, dan wordt u hierop attent gemaakt door een duidelijke en goed zichtbare opmerking op de website. Met het gebruik van de website gaat u akkoord met de voorwaarden van deze richtlijnen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Your cookie settings

English 
 • Deutsch
 • English
 • Français
 • Nederlands
 • Italiano
 • Español
 • Русский
 • 中文

The Bette website uses cookies to ensure you have the best possible user experience. By clicking on "Accept all", you agree to the use of cookies. You can make individual choices under "cookies" and revoke given consents at any time for the future.

Strictly necessary cookies are required so that you can navigate through our website and use its features. Without these cookies, functionalities such as retaining the actions you have taken during your visit (e.g. your search options) cannot be enabled, even if you are only navigating between the individual pages of the website.

Functionality cookies allow a website to store details that have already been provided (such as adding products to a wish list) and offer the user improved and more personalised functions. Functionality cookies are used, for example, to facilitate requested functions such as playing videos. These cookies collect anonymised information, they cannot track your browsing activity on other websites.

Performance cookies collect information about how a website is used – such as which pages users visit most often and whether they get error messages from a web page. These cookies do not save any information that could identify the user. The information collected by these cookies is aggregated and therefore analysed anonymously. These cookies are only ever used to improve the performance of a website and therefore the user experience.

Uw cookie-instellingen

English 
 • Deutsch
 • English
 • Français
 • Nederlands
 • Italiano
 • Español
 • Русский
 • 中文

Voor een beste gebruikerservaring die mogelijk is, maakt de website van Bette gebruik van cookies.


Wanneer u op "Alles accepteren" klikt, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies. Onder "Cookies" kunt u een afzonderlijke selectie maken en u kunt uw verleende toestemmingen te allen tijde herroepen voor de toekomst.

Strictly necessary cookies are required so that you can navigate through our website and use its features. Without these cookies, functionalities such as retaining the actions you have taken during your visit (e.g. your search options) cannot be enabled, even if you are only navigating between the individual pages of the website.

Functionality cookies allow a website to store details that have already been provided (such as adding products to a wish list) and offer the user improved and more personalised functions. Functionality cookies are used, for example, to facilitate requested functions such as playing videos. These cookies collect anonymised information, they cannot track your browsing activity on other websites.

Performance cookies collect information about how a website is used – such as which pages users visit most often and whether they get error messages from a web page. These cookies do not save any information that could identify the user. The information collected by these cookies is aggregated and therefore analysed anonymously. These cookies are only ever used to improve the performance of a website and therefore the user experience.