Privacyverklaring

De bescherming en veiligheid van persoonlijke gegevens heeft bij ons hoge prioriteit. Daarom houden wij ons strikt aan de regels van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG). Hieronder leest u welk type gegevens worden geregistreerd en voor welk doel ze worden bijgehouden:

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand waarin internetvoorkeuren worden opgeslagen. Voor meer informatie over de cookies die op onze site worden gebruikt, klik hier.

Verzending en protocollering van gegevens 

Bij een bezoek aan deze website slaat onze webserver automatisch informatie op in een protocolbestand en verwerkt deze. Dit proces gebeurt anoniem, conclusies met betrekking tot u als persoon zijn niet mogelijk. Deze gegevens worden alleen voor statistische doeleinden verzameld. Zij worden niet doorgegeven aan derden en niet gebruikt voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen bijgehouden of verwerkt als u deze vrijwillig, bijvoorbeeld bij een aanvraag meedeelt. Voor zover geen sprake is van noodzakelijkheid in verband met het afhandelen van een transactie, kunt u de eerder ahttps://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.htmlhttps://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.htmlhttps://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.htmlfgegeven toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens te allen tijde per direct schriftelijk (bv. per e-mail of fax) herroepen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit op grond van wettelijke voorschriften vereist is.

Nieuwsbrief abonnement

Als u zich uitdrukkelijk voor onze nieuwsbrief heeft aangemeld, gebruiken wij uw gegevens om u regelmatig informatie te sturen over nieuwe producten, actuele aanbiedingen en onze klantenservice. Voor een correcte aanmelding hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een aanmelding daadwerkelijk wordt gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, maken we gebruik van Double Opt-in. Hiervoor registreren wij de bestelling van de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en het ontvangen van het hiermee gevraagde antwoord. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief te versturen en niet doorgegeven aan derden. Om u de op u toegespitste informatie te kunnen aanbieden, verzamelen wij naast het e-mailadres nog andere informatie, zoals het land en de klantengroep. 

Intrekken toestemming en opzeggen:

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken en daarmee het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Na uw opzegging worden uw persoonsgegevens gewist. Tegelijkertijd vervalt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief.

U vindt de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief.

Registratieformulier

Voor bepaalde evenementen (bv. Future Days) is een inschrijvingsformulier beschikbaar op onze website. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de volgende gegevens van het invoermasker aan ons doorgegeven: Voornaam, achternaam, bedrijf, klantengroep, land en uw e-mailadres. Ook het IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie worden opgeslagen. Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Daarom ontvangt u aan het einde van het proces een e-mail met een bevestigingslink. Na succesvolle registratie kunt u inloggen op het evenementenplatform via de inlogknop. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. U hebt ook de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken (zie recht van bezwaar).

Rechten van de betrokkene

U heeft volgens art. 15 AVG het recht van inzage in uw door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft daarnaast het recht op rectificatie van onjuiste gegevens en op de beperking van de verwerking of wissing van uw persoonsgegevens. Indien van toepassing, kunt u tevens uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen.

Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 AVG, mits daarvoor redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie of het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar dat wij zullen uitvoeren zonder dat u een specifieke situatie hoeft aan te geven. Wilt u uw toestemming intrekken of uw recht van bezwaar uitoefenen, dan stuurt u gewoon een e-mail naar: datenschutz@bette.de.

Bewaartermijn

Wij slaan persoonsgegevens niet langer op dan nodig is om het desbetreffende verwerkingsdoel te verwezenlijken. Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van art. 6, lid 1, onder b), DSGVO worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van het contract en/of er van onze kant geen legitiem belang is om ze te blijven bewaren. Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG uitoefent.

Inlichtingen over, wijziging en wissen van uw gegevens

U hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om navraag te doen of en zo ja welke persoonsgerelateerde gegevens van u bij ons zijn opgeslagen. U wordt door ons onmiddellijk op de hoogte gesteld. Wendt u zich hiervoor a.u.b. per e-mail rechtstreeks aan datenschutz@bette.de.

Wissen van uw gegevens

U hebt volgens art. 17 AVG het recht op het wissen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie bijgehouden informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel verzonden aan een Google server in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de landen van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres verzonden aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en andere services in verband met het gebruik van de website en het internet aan de websitebeheerder te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. In deze doelen ligt ook ons wettig belang bij de gegevensverwerking. De wettelijke grondslag voor het gebruik van Google Analytics is § 15 lid 3 TMG resp. Art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De door ons verzonden gegevens (cookies, gebruikersherkenningen of reclame-ID's) worden na 14 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, vindt automatisch eenmaal per maand plaats. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://policies.google.com/?hl=nl

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzamelen van de door het cookie bijgehouden gegevens over het gebruik van de website door u (incl. uw IP-adres) en het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare plug-in te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).  

Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Door gebruik te maken van deze dienst wordt u onze locatie getoond en kunt u ons gemakkelijker vinden.

Wanneer u de subpagina's oproept waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) aan de servers van Google doorgegeven en daar opgeslagen; daarbij kan ook overdracht aan de servers van Google LLC. in de VS plaatsvinden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount verstrekt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. De verzameling, opslag en evaluatie worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google-websites. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, hebt u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.

U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, en de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google ("Google Privacy Policy"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

Microsoft Helderheid

Deze website gebruikt de dienst "Microsoft Clarity" van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (hierna "Microsoft" genoemd) om verschillende gebruikersinformatie te verzamelen en op te slaan voor statistische analyse van gebruikersgedrag en voor optimalisatie- en marketingdoeleinden. Deze informatie, waarbij een persoonlijke verwijzing altijd is uitgesloten, omvat onder meer de instelling van de tijdzone, het besturingssysteem en het platform, de geografische herkomst van de pagina-oproep, de herkomst van het doorsturen in geval van doorsturen naar onze site, de duur van het bezoek aan bepaalde pagina's, alsmede informatie over de interactie met de website (bijvoorbeeld scrollen, klikken en mouse-overs). Voor hetzelfde doel kunnen uit deze gegevens gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden opgesteld en geëvalueerd. Cookies worden gebruikt voor verzameling en analyse. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de sitebezoeker. De cookies maken onder meer de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De met behulp van Microsoft-technologieën verzamelde gegevens zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene, en zij zullen niet worden samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

Verzamelde informatie kan worden overgebracht naar Microsoft-servers in de VS en daar worden opgeslagen. Wij hebben met Microsoft een overeenkomst inzake orderverwerking gesloten, waarbij wij Microsoft verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

Toestemmingsbeheer via Usercentrics

Wij gebruiken Usercentrics Consent Management Platform als een toestemming management tool voor onze website.

Het Usercentrics Consent Management Platform verzamelt log file data en consent data (consent yes/no, timestamp, data scope, data attributen, controllerID, processorID, consentID) via een JavaScript. Dit JavaScript stelt Usercentrics GmbH in staat om gebruikers te informeren over bepaalde tags en webtechnologieën op onze website en om hun toestemming te verkrijgen, te beheren en te documenteren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de logging en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die dat tegenspreken.

U kunt de uitvoering van JavaScript te allen tijde permanent verhinderen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te maken, waardoor Usercentrics ook niet meer in staat zal zijn het JavaScript uit te voeren. Meer informatie over gegevensbescherming bij Usercentrics vindt u op: Privacybeleid Usercentrics.

Pardot Marketing Automation System

Wij maken op onze website gebruik van het Pardot Marketing Automation System ("Pardot MAS") van Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA ("Pardot"). Pardot is een speciale software voor het vastleggen en evalueren van het gebruik van een website door websitebezoekers. Voor zover Pardot LLC persoonsgegevens verwerkt, wordt de verwerking uitsluitend in onze opdracht en volgens onze instructies uitgevoerd. We hebben via een overeenkomst met salesforce.com, inc de naleving van de EU-richtlijn inzake gegevensbescherming gewaarborgd. Wanneer u onze website bezoekt, houdt Pardot MAS uw kliks bij en maakt op basis hiervan een individueel gebruikersprofiel onder een pseudoniem aan. Hiervoor worden cookies gebruikt, die het mogelijk maken uw browser te herkennen. Door bij het eerste bezoek op onze website in te stemmen met het gebruik van cookies door de cookie-acceptatiebanner te bevestigen of het verder gebruik van onze website gaat u ook akkoord met het gebruik van Pardot-cookies. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Klik hiervoor op de link “Cookies” in het menu onderaan. Bovendien kunt u het aanmaken van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te allen tijde deactiveren door uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies van het domein "pardot.com" niet worden geaccepteerd. Dit kan echter leiden tot bepaalde beperkingen in de functies en gebruiksvriendelijkheid van ons aanbod.

Facebook Pixel

Bovendien gebruiken wij op onze website de "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook. Hierdoor kunnen wij u geïndividualiseerde reclameboodschappen tonen op basis van uw interesse in onze producten ("retargeting"). Daarnaast analyseren wij het gebruik van onze website en proberen wij de effectiviteit van Facebook-reclame ("conversie") te volgen. De in dit kader gegenereerde gegevens kunnen door Facebook voor analyse worden overgebracht naar een server in de VS en daar worden opgeslagen. In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Facebook zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield. 

Als u lid bent van Facebook en Facebook daartoe toestemming heeft gegeven via de privacy-instellingen van uw account, kan Facebook de verzamelde informatie over uw bezoek aan ons ook koppelen aan uw lidmaatschapsaccount en gebruiken om Facebook-advertenties te richten. U kunt de privacy-instellingen van uw Facebook-profiel op elk moment bekijken en wijzigen. 

Als u geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Facebook Pixel, zal Facebook u alleen generieke Facebook-advertenties tonen die niet zijn geselecteerd op basis van de over u verzamelde informatie. U kunt zich op elk moment afmelden voor het gebruik van de Facebook Pixel via uw privacy-instellingen. Klik daarvoor op de vingerafdrukknop die verschijnt.

Informatie over de derde partij: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; nadere informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications

Functionaliteiten van de pagina
 
Facebook plugins met Shariff oplossing
Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Om uw gegevens bij een bezoek aan onze website beter te beschermen, zijn deze knoppen niet volledig als plugins in de pagina geïntegreerd, maar alleen via een HTML-link. Dit type integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke knoppen bevat, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van Facebook. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Facebook-pagina opgeroepen, waar u met de plug-ins kunt interageren (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens).
Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.
 
LinkedIn plugin als Shariff oplossing
Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van de onlinedienst LinkedIn, die wordt beheerd door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn").
Om uw gegevens bij een bezoek aan onze website beter te beschermen, zijn deze knoppen niet volledig als plugins in de pagina geïntegreerd, maar alleen via een HTML-link. Dit type integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke knoppen bevat, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van LinkedIn. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de LinkedIn-pagina opgeroepen waarop u met de plugins aldaar kunt interageren (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens).
Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door LinkedIn, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 
Pinterest plugin als Shariff oplossing
De pagina's van de Verkoper maken gebruik van zogenaamde sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest").
Om uw gegevens bij een bezoek aan onze website beter te beschermen, zijn deze knoppen niet volledig als plugins in de pagina geïntegreerd, maar alleen via een HTML-link. Dit type integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke knoppen bevat, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van Pinterest. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Pinterest-pagina opgeroepen, waar u met de plugins kunt werken (indien nodig na het invoeren van uw inloggegevens).
Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
 
Xing plugins
De "XING Share Button" wordt gebruikt op deze website. Wanneer u deze website bezoekt, wordt via uw browser kortstondig verbinding gemaakt met servers van XING AG ("XING"), waarmee de "XING Share Button"-functies (met name de berekening/weergave van de tellerwaarde) worden geleverd. XING slaat geen persoonlijke gegevens over u op wanneer u deze website bezoekt. XING slaat met name geen IP-adressen op. Er is ook geen evaluatie van uw gebruiksgedrag via het gebruik van cookies in verband met de "XING Share Button". De actuele informatie over gegevensbescherming met betrekking tot de "XING Share Button" en aanvullende informatie vindt u op deze website: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 
Google reCAPTCHA
Op deze website gebruiken we de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een vermelding door een natuurlijke persoon is gedaan of door een machinale en geautomatiseerde verwerking is misbruikt. De dienst omvat de verzending van het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst aan Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele persoonlijke verantwoordelijkheid op het internet en het voorkomen van misbruik en spam. Het gebruik van Google reCAPTCHA kan ook de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS vertrouwt Google op de zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, die ervoor moeten zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS wordt nageleefd.

YouTube

Wij gebruiken YouTube-componenten op onze websites. YouTube is een internetportaal voor video's waar uitgevers van video's gratis videoclips kunnen plaatsen en waar andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren, eveneens gratis. De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Bij het oproepen van bepaalde afzonderlijke pagina's van onze website waarop YouTube-video's zijn geïntegreerd, ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina hebt opgeroepen. 

Als u tegelijkertijd bent ingelogd bij YouTube of Google, worden uw gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. Dit gebeurt ongeacht of u op een YouTube-video klikt of niet. Als u niet wilt dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kunt u dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account voordat u onze website bezoekt.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Retargeting en remarketing

Retargeting of remarketing zijn technologieën waarmee passende reclame wordt getoond aan gebruikers die eerder een bepaalde website hebben bezocht, zelfs nadat zij deze website hebben verlaten. Daartoe is het noodzakelijk internetgebruikers buiten hun eigen website te herkennen, waarvoor cookies van de desbetreffende dienstverleners worden gebruikt. Bovendien wordt rekening gehouden met eerder gebruiksgedrag. Als een gebruiker bijvoorbeeld bepaalde producten bekijkt, kunnen deze of soortgelijke producten later als advertenties op andere websites worden weergegeven. Dit is gepersonaliseerde reclame die is aangepast aan de behoeften van de individuele gebruiker. Voor deze gepersonaliseerde reclame is het niet nodig dat de gebruiker onherkenbaar wordt geïdentificeerd. Daarom combineren wij de gegevens die voor retargeting of remarketing worden gebruikt niet met andere gegevens.

Wij gebruiken dergelijke technologieën (van derden) om advertenties op het internet te plaatsen. Hiervoor gebruiken wij onder andere aanbiedingen van Google, waarmee automatisch producten worden getoond die voor de internetgebruiker interessant zijn. Deze functie wordt uitgevoerd door cookies. Meer informatie over deze technologie vindt u in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=de. De installatie van cookies voor Google Remarketing en Google AdWords Conversion Tracking kan worden verhinderd door een instelling van de desbetreffende browsersoftware (zie http://www.google.com/policies/privacy/ads/) en een wijziging van de desbetreffende instelling.

Bovendien gebruiken wij de technologie voor het bijhouden van conversies "Microsoft Advertising" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft plaatst een cookie op uw computer als u onze website hebt bezocht via een advertentie van Microsoft Adveristing. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd (conversiepagina).

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken, d.w.z. om te registreren hoeveel gebruikers een conversiepagina bereiken nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft vindt u op het volgende internetadres: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Microsoft Advertising Universal Event Tracking

Deze website maakt gebruik van de universele event tracking van de conversie tracking technologie "Microsoft Advertising" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).

De rechtsgrondslag voor retargeting en remarketing is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) a) DSGVO. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "cookie consent tool" op de website.

Live chat

Wij gebruiken userlike.com op onze website, een live chat verzorgd door Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Keulen, Duitsland. U kunt de live chat gebruiken als een contactformulier om met onze medewerkers te chatten. Bij het gebruik van de chat worden de volgende gegevens verzameld, verwerkt en zo nodig opgeslagen:

  • Datum en tijd van de oproep
  • Browser type/versie
  • IP-adres
  • Gebruikt besturingssysteem
  • URL van de eerder bezochte website
  • Hoeveelheid verzonden gegevens
  • Voornaam, achternaam
  • e-mailadres

Wanneer u onze website bezoekt, wordt de chatwidget geladen in de vorm van een JavaScript-bestand van AWS Cloudfront. De chatwidget is in feite de broncode die op uw computer draait en de chat mogelijk maakt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO en is in het belang van het vereenvoudigen en verbeteren van de communicatie met u.

SalesViewer® technologie

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden met behulp van de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder (art. 6 lid 1 lit.f DSGVO).

Hiervoor wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens en het bijbehorende gebruik te verzamelen. De met deze technologie verzamelde gegevens worden gecodeerd via een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (de zogenaamde hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

De in het kader van Salesviewer opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke verplichtingen bestaan om gegevens te bewaren om te voorkomen dat ze worden verwijderd.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met effect voor de toekomst door te klikken op deze link https://www.salesviewer.com/opt-out om het verzamelen van gegevens door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Hierdoor wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Wijziging van deze privacyverklaring

Deze richtlijnen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens worden van tijd tot tijd geactualiseerd. Mochten wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in het verzamelen, het gebruik en/of het doorgeven van de door u aan ons ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, dan wordt u hierop attent gemaakt door een duidelijke en goed zichtbare opmerking op de website. Met het gebruik van de website gaat u akkoord met de voorwaarden van deze richtlijnen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens.