Privacyverklaring

De bescherming en veiligheid van persoonlijke gegevens heeft bij ons hoge prioriteit. Daarom houden wij ons strikt aan de regels van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG). Hieronder leest u welk type gegevens worden geregistreerd en voor welk doel ze worden bijgehouden:

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand waarin internetvoorkeuren worden opgeslagen. Voor meer informatie over de cookies die op onze site worden gebruikt, klik hier.

Verzending en protocollering van gegevens 

Bij een bezoek aan deze website slaat onze webserver automatisch informatie op in een protocolbestand en verwerkt deze. Dit proces gebeurt anoniem, conclusies met betrekking tot u als persoon zijn niet mogelijk. Deze gegevens worden alleen voor statistische doeleinden verzameld. Zij worden niet doorgegeven aan derden en niet gebruikt voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen bijgehouden of verwerkt als u deze vrijwillig, bijvoorbeeld bij een aanvraag meedeelt. Voor zover geen sprake is van noodzakelijkheid in verband met het afhandelen van een transactie, kunt u de eerder afgegeven toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens te allen tijde per direct schriftelijk (bv. per e-mail of fax) herroepen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit op grond van wettelijke voorschriften vereist is.

Nieuwsbrief abonnement

Als u zich uitdrukkelijk voor onze nieuwsbrief heeft aangemeld, gebruiken wij uw gegevens om u regelmatig informatie te sturen over nieuwe producten, actuele aanbiedingen en onze klantenservice. Voor een correcte aanmelding hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een aanmelding daadwerkelijk wordt gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, maken we gebruik van Double Opt-in. Hiervoor registreren wij de bestelling van de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en het ontvangen van het hiermee gevraagde antwoord. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief te versturen en niet doorgegeven aan derden. Om u de op u toegespitste informatie te kunnen aanbieden, verzamelen wij naast het e-mailadres nog andere informatie, zoals het land en de klantengroep. 

Intrekken toestemming en opzeggen:

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken en daarmee het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Na uw opzegging worden uw persoonsgegevens gewist. Tegelijkertijd vervalt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief.

U vindt de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief.

Rechten van de betrokkene

U heeft volgens art. 15 AVG het recht van inzage in uw door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft daarnaast het recht op rectificatie van onjuiste gegevens en op de beperking van de verwerking of wissing van uw persoonsgegevens. Indien van toepassing, kunt u tevens uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen.

Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 AVG, mits daarvoor redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie of het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar dat wij zullen uitvoeren zonder dat u een specifieke situatie hoeft aan te geven. Wilt u uw toestemming intrekken of uw recht van bezwaar uitoefenen, dan stuurt u gewoon een e-mail naar: datenschutz@bette.de.

Bewaartermijn

Wij slaan persoonsgegevens niet langer op dan nodig is om het desbetreffende verwerkingsdoel te verwezenlijken. Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van art. 6, lid 1, onder b), DSGVO worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van het contract en/of er van onze kant geen legitiem belang is om ze te blijven bewaren. Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG uitoefent.

Inlichtingen over, wijziging en wissen van uw gegevens

U hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om navraag te doen of en zo ja welke persoonsgerelateerde gegevens van u bij ons zijn opgeslagen. U wordt door ons onmiddellijk op de hoogte gesteld. Wendt u zich hiervoor a.u.b. per e-mail rechtstreeks aan datenschutz@bette.de.

Wissen van uw gegevens

U hebt volgens art. 17 AVG het recht op het wissen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie bijgehouden informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel verzonden aan een Google server in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de landen van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres verzonden aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en andere services in verband met het gebruik van de website en het internet aan de websitebeheerder te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. In deze doelen ligt ook ons wettig belang bij de gegevensverwerking. De wettelijke grondslag voor het gebruik van Google Analytics is § 15 lid 3 TMG resp. Art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De door ons verzonden gegevens (cookies, gebruikersherkenningen of reclame-ID's) worden na 14 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, vindt automatisch eenmaal per maand plaats. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://policies.google.com/?hl=nl

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzamelen van de door het cookie bijgehouden gegevens over het gebruik van de website door u (incl. uw IP-adres) en het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare plug-in te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).  

Toestemmingsbeheer via Usercentrics

Wij gebruiken Usercentrics Consent Management Platform als een toestemming management tool voor onze website.

Het Usercentrics Consent Management Platform verzamelt log file data en consent data (consent yes/no, timestamp, data scope, data attributen, controllerID, processorID, consentID) via een JavaScript. Dit JavaScript stelt Usercentrics GmbH in staat om gebruikers te informeren over bepaalde tags en webtechnologieën op onze website en om hun toestemming te verkrijgen, te beheren en te documenteren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de logging en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die dat tegenspreken.

U kunt de uitvoering van JavaScript te allen tijde permanent verhinderen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te maken, waardoor Usercentrics ook niet meer in staat zal zijn het JavaScript uit te voeren. Meer informatie over gegevensbescherming bij Usercentrics vindt u op: Privacybeleid Usercentrics.

Pardot Marketing Automation System

Wij maken op onze website gebruik van het Pardot Marketing Automation System ("Pardot MAS") van Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA ("Pardot"). Pardot is een speciale software voor het vastleggen en evalueren van het gebruik van een website door websitebezoekers. Voor zover Pardot LLC persoonsgegevens verwerkt, wordt de verwerking uitsluitend in onze opdracht en volgens onze instructies uitgevoerd. We hebben via een overeenkomst met salesforce.com, inc de naleving van de EU-richtlijn inzake gegevensbescherming gewaarborgd. Wanneer u onze website bezoekt, houdt Pardot MAS uw kliks bij en maakt op basis hiervan een individueel gebruikersprofiel onder een pseudoniem aan. Hiervoor worden cookies gebruikt, die het mogelijk maken uw browser te herkennen. Door bij het eerste bezoek op onze website in te stemmen met het gebruik van cookies door de cookie-acceptatiebanner te bevestigen of het verder gebruik van onze website gaat u ook akkoord met het gebruik van Pardot-cookies. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Klik hiervoor op de link “Cookies” in het menu onderaan. Bovendien kunt u het aanmaken van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te allen tijde deactiveren door uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies van het domein "pardot.com" niet worden geaccepteerd. Dit kan echter leiden tot bepaalde beperkingen in de functies en gebruiksvriendelijkheid van ons aanbod.

Facebook Pixel

Bovendien gebruiken wij op onze website de "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook. Hierdoor kunnen wij u geïndividualiseerde reclameboodschappen tonen op basis van uw interesse in onze producten ("retargeting"). Daarnaast analyseren wij het gebruik van onze website en proberen wij de effectiviteit van Facebook-reclame ("conversie") te volgen. De in dit kader gegenereerde gegevens kunnen door Facebook voor analyse worden overgebracht naar een server in de VS en daar worden opgeslagen. In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Facebook zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield. 

Als u lid bent van Facebook en Facebook daartoe toestemming heeft gegeven via de privacy-instellingen van uw account, kan Facebook de verzamelde informatie over uw bezoek aan ons ook koppelen aan uw lidmaatschapsaccount en gebruiken om Facebook-advertenties te richten. U kunt de privacy-instellingen van uw Facebook-profiel op elk moment bekijken en wijzigen. 

Als u geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Facebook Pixel, zal Facebook u alleen generieke Facebook-advertenties tonen die niet zijn geselecteerd op basis van de over u verzamelde informatie. U kunt zich op elk moment afmelden voor het gebruik van de Facebook Pixel via uw privacy-instellingen. Klik daarvoor op de vingerafdrukknop die verschijnt.

Informatie over de derde partij: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; nadere informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications

YouTube

Wij gebruiken YouTube-componenten op onze websites. YouTube is een internetportaal voor video's waar uitgevers van video's gratis videoclips kunnen plaatsen en waar andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren, eveneens gratis. De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Bij het oproepen van bepaalde afzonderlijke pagina's van onze website waarop YouTube-video's zijn geïntegreerd, ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina hebt opgeroepen. 

Als u tegelijkertijd bent ingelogd bij YouTube of Google, worden uw gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. Dit gebeurt ongeacht of u op een YouTube-video klikt of niet. Als u niet wilt dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kunt u dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account voordat u onze website bezoekt.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Retargeting en remarketing

Retargeting en remarketing zijn technologieën waarmee geschikte reclame wordt getoond aan gebruikers die eerder een bepaalde website hebben bezocht, zelfs nadat zij die website hebben verlaten. Daartoe is het noodzakelijk internetgebruikers buiten hun eigen website te herkennen, waarvoor cookies van de desbetreffende dienstverleners worden gebruikt. Bovendien wordt rekening gehouden met vroeger gebruiksgedrag. Als een gebruiker bijvoorbeeld naar bepaalde producten kijkt, kunnen deze of soortgelijke producten later als advertenties op andere websites worden weergegeven. Het gaat om gepersonaliseerde reclame die is afgestemd op de behoeften van de individuele gebruiker. Voor deze gepersonaliseerde reclame is het niet nodig dat de gebruiker onherkenbaar wordt geïdentificeerd. Wij combineren de gegevens die voor retargeting of remarketing worden gebruikt dus niet met andere gegevens.

Wij gebruiken dergelijke technologieën (van derde aanbieders) om advertenties op het internet te plaatsen. Daartoe gebruiken wij onder meer aanbiedingen van Google, waarmee automatisch producten kunnen worden getoond die voor de internetgebruiker interessant zijn. Deze functie wordt uitgevoerd door cookies. Voor meer informatie over deze technologie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=de. De installatie van cookies voor Google Remarketing en Google AdWords Conversion Tracking kan worden verhinderd door een instelling van de respectieve browsersoftware (zie http://www.google.com/policies/privacy/ads/) en een wijziging van de overeenkomstige instelling.

De rechtsgrondslag voor retargeting en remarketing is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.

Wijziging van deze privacyverklaring

Deze richtlijnen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens worden van tijd tot tijd geactualiseerd. Mochten wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in het verzamelen, het gebruik en/of het doorgeven van de door u aan ons ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, dan wordt u hierop attent gemaakt door een duidelijke en goed zichtbare opmerking op de website. Met het gebruik van de website gaat u akkoord met de voorwaarden van deze richtlijnen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens.