Groen staal - en wij doen al mee vanaf het begin

Titaanstaal is naast glas één van de hoofdgrondstoffen van onze badkamerelementen. Juist omdat wij veel daarvan gebruiken, vinden wij het belangrijk dat dit staal zo schoon mogelijk wordt geproduceerd. Daarom kiezen wij voor groen staal. Wat dat concreet betekent? Dat leggen wij je hier uit.

Bette groene staalproducten

0
badelementen worden tot op de dag van vandaag volledig uit groen staal vervaardigd*
2022 2023 2024 2025

*Het groene staal is in ons geval CO2-neutraal staal. Tijdens de staalproductie investeert de staalleverancier voortdurend in CO2-reducerende maatregelen die worden gedocumenteerd door certificaten. Deze certificaten worden toegekend aan de ingekochte staalplaat, waardoor de betreffende platen CO2-neutraal worden.

Wat is groen staal – en hoe verandert dat de CO2-balans?

De cijfers zijn eenduidig: in Duitsland veroorzaakt de staalindustrie circa 30% van de industriële broeikasgasemissies – vooral door het rechtstreekse reductieproces van ijzer in staal. Schone productiemethoden dienen dat te veranderen. Hoe dat kan lukken? Met behulp van waterstof uit hernieuwbare energieën. Dat kan het gebruik van koolstof in de staalproductie drastisch verminderen. Een leider in deze technologie is ArcelorMittal. Het concern combineert het gebruik van Smart-Carbon-technologieën met het toepassen van waterstof. Aangezien waterstof nog in onvoldoende hoeveelheden of tegen concurrerende prijzen beschikbaar is, kiest de onderneming in de overgangsfase voor het gebruik van aardgas. Zo wil de staalproducent tegen 2030 zijn emissies met 30% verlagen en tegen 2050 CO2-neutraal produceren.

Overigens betekent "CO2-neutraal staal" niet dat de productie van het staal "CO2-vrij" was, d.w.z. volledig zonder uitstoot. De CO2-uitstoot is daarbij zeker veroorzaakt. Deze worden echter elders gecompenseerd of geneutraliseerd - namelijk door besparingen op de CO2-uitstoot, die worden bevestigd door de aankoop van emissiecertificaten voor een gelijkwaardig bedrag. Deze CO2-besparingen zullen naar verwachting in de toekomst toenemen naarmate de staalindustrie blijft investeren in de nieuwe groene technologieën, wat betekent dat het aantal beschikbare certificaten dan ook zou moeten toenemen.

Waarom is de transformatie van de staalindustrie voor ons zo belangrijk?

Naast het materiaal voor onze glazuur is staal voor ons het belangrijkste. Staal is voor ons van vitaal belang. In de toekomst willen wij staal uit Europa betrekken. Voor de verzekering van de eigen toekomst staat de staalindustrie voor een enorme transformatietaak, tot en met de laagste CO2-productie die mogelijk is. Wij willen deze transformatie begeleiden en onze partners naar vermogen op deze weg helpen – voor hun toekomst en natuurlijk voor de toekomst van onze planeet. Een van onze belangrijke partners is ArcelorMittal. Deze staalleverancier biedt sinds eind 2020 groen gecertificeerd staal aan. De uitstoot die bij de productie van dit staal ontstaat, wordt gecompenseerd door de aankoop van certificaten waaruit blijkt dat de staalproducent elders CO2 bespaart. En Bette was een van ArcelorMittal's eerste klanten. Reeds in 2021 hebben wij 10 % en begin 2022 nog eens circa 40 % gecertificeerd XCarb-staal van ArcelorMittal gekocht. 
 
In cijfers uitgedrukt: in 2021 hebben wij 10% van ons staal CO2-neutraal aangeschaft. Zo konden wij in 2021 de CO2-uitstoot met 10% en daardoor voor de volledige onderneming met 6,49% verlagen. In 2022 zullen wij dit percentage verhogen tot 40% van onze staalorders.

Wanneer wij de eerste badkamerelementen van groen staal op de markt brengen?

Vandaag gebruiken wij in onze productie al groen staal. Sinds het 2e kwartaal 2022 gebruiken wij groen staal voor geselecteerde producten in onze collectie, afhankelijk van de beschikbaarheid, concreet: voor de BetteLux-familie, de BetteLoft-familie, de BetteStarlet-familie, voor douchevloeren en douchetegels, en alle vrijstaande producten, met uitzondering van BettePond Silhouette. 
Alles wat daarnaast uit groen staal blijft, wordt onder andere toegepast in artikelen van de series BetteComodo, BetteClassic, BetteSelect, BetteFree en BetteOcean – echter niet exclusief. 

Hoe jij van onze groene producten profiteert?

Groen staal is slechts een component van onze duurzaamheidsstrategie – maar een belangrijke. Doordat wij op alle niveaus ons uiterste best doen om verantwoordelijk op te treden, maken wij het voor jou eenvoudig: je kunt met een zuiver geweten een product aankopen dat over de gehele linie goed is geproduceerd – en dat het duurzaam plannen, bouwen en inrichten net zo voor jou vergemakkelijkt als bewust genieten.

Is groen staal van invloed op de prijs en kwaliteit van onze badkamerelementen – en is de markt daarvoor stabiel?

Onze kwaliteitseis voor staal is extreem hoog. Wij bieden je immers tot en met
30 jaar  garantie op onze producten. Dan moet alles kloppen – ongeacht of het groene staal of klassiek geproduceerd staal is. Ook de prijs blijft stabiel. Maar laten we heel eerlijk zijn: in hoeverre we ons hoge niveau aan CO2-neutraal staal kunnen behouden, hangt ook af van de ontwikkeling van vraag en aanbod. De markt is in beweging. Of het materiaal ook in de toekomst beschikbaar is en of het financieel haalbaar is, kunnen wij niet met zekerheid zeggen. Desondanks: wij van Bette zullen altijd proberen om onze bijdrage aan de ecologische transformatie van de staalfabricage te leveren. Beloofd!

Hier vindt u meer informatie over onze duurzaamheidsmaatregelen bij Bette

Nu downloaden